Külastus

Alates 10.08.2020 on OÜ Vastseliina Hooldekodus kehtestatud külastuskeeld. 10.09.2020 vaadatakse külastuskeelu jätkamine või lõpetamine uuesti üle.

Otsuse langetamisel on arvesse võetud:

  1. suurenenud Covid-19 nakatunute arvu;
  2. Vastseliina hooldekodu suurt ohustatud klientide ja töötajate arvu;
  3. külastusreeglitest ja hügieeninõuetest mitte kinnipidamist.

Külastuskeelu rakendamise (sh lõpetamise) otsuse teeb hoolekandeasutuse juht.
Külastuskeeldu puudutav otsus on kooskõlastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Terviseameti regionaalse osakonnaga.

Pakke võtame endiselt vastu iga kliendi kohta 1x nädalas.

Palume mõistvat suhtumist Teie lähedaste, meie klientide ja töötajate nimel.

Töökuulutus: HOOLDUSTÖÖTAJA
Seoses klientide külastustega OÜ Vastseliina Hooldekodus alates 10.08.2020