Külastus

Seoses klientide külastustega OÜ Vastseliina Hooldekodus alates 01.06.2020

Et tagada edaspidi vähima riskiga lähedaste külastus Vastseliina hooldekodus, anname teada järgnevatest korraldustest.

NB! Külastajad registreerime eelnevalt kokkulepel numbril 5414 1471 või e-posti aadressil vastseliinahooldekodu@gmail.com tööpäevadel kell 9.00-15.00. Külastusaeg on 10.00 – 17.00.
Registreerimata külalisi vastu ei võeta!

Külastajatena on lubatud hoolekandeasutusse sisenda ainult, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning viimaste lähikontaktsed. Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga.

Külastajad peavad kandma kirurgilist kaitsemaski. Otsese lähikontakti korral kannavad maski nii klient kui külastaja. Kaitsemaski puudmisel tagab selle külastajale hoolekandeasutus ning selle eest on tasu 1,50 €/mask (võimalusel kaasa võtta täpne raha). Järgida tuleb ka käte- ja hingamisteede hügieeninõudeid.

Lubatud külastuste arv on 1x nädalas ning maksimaalselt 2 inimest korraga. Meil on olemas sobiv õueala ning kui kliendi tervislik seisund ja ilmastik võimaldab, tuleb korraldada kokkusaamisi õuealal.

Külastuskeelu rakendamise (sh lõpetamise) otsuse teeb edaspidi vajaduse korral hoolekandeasutuse juht. Külastuskeeldu puudutav otsus kooskõlastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Terviseameti regionaalse osakonnaga. Külastuskeeld kehtestatakse hoolekandeasutuses, kus on teada olevalt olnud kokkupuuted COVID-19 viirusest põhjustatud haigusesse nakatunutega ja/või on hoolekandeasutuses COVID-19 nakatunud klient või töötaja.

Töökuulutus: HOOLDUSTÖÖTAJA
Seoses klientide külastustega OÜ Vastseliina Hooldekodus alates 01.06.2020