Telefon

78 51 340

Hooldekodu aadress

Võidu 32, Vastseliina alevik, 65201 Võru maakond

Väärikas vananemine turvalises elukeskkonnas
Igakülgne professionaalne hooldus
Ööpäevaringne järelvalve

Hooldekodust

OÜ Vastseliina Hooldekodu tegutseb alates 1997 aasta kevadest. Augustist 2018.a tegutseb hooldekodu uuel aadressil Võidu 32, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond. Hooldekodu näol on tegemist asutusega, mis pakub pikaajalist või lühiajalist ööpäevaringset üldhooldusteenust väljaspool kodu toimetuleku raskustega klientidele. Hooldekodu kliendid on paigutatud elama ühestesse, kahestesse, kolmestesse ja neljastesse tubadesse. Paigutamine sõltub kliendi tervislikust seisundist, erivajadustest, east, soost, isikupärast ja olemasolevatest võimalustest.

Hooldekodu võimalused

Ööpäevaringne hooldamine

abistamine igapäeva toimingutes, pesemine, riietamine, koristamine, vajadusel mähkmete vahetamine ja toitmine.

Meditsiiniline teenindamine

tervise vaatlemine ja hindamine, ravimite tellimine ja manustamine, lamatiste profülaktika

Majutamine ühe- kuni neljakohalises toas
Üldruumide kasutamine
Toitlustamine neli korda päevas
Kultuuriüritused ja vabaaja tegevused:

kontserdid, jumalateenistused, üldine aktiveerimine.

KKK

Hooldekodu koha saamiseks tuleb esitada kohataotluse avaldust. Avaldus esitada elektrooniliselt aadressile vastseliina.hk@mail.ee või telefoni teel, helistades numbrile 785 1340; +372 5694 8175.

Väärikat vananemist turvalises elukeskkonnas. Igakülgset professionaalset hooldust. Ööpäevaringset järelvalvet. Põetust, vajadusel tagatakse esmatasandi arstiabi.

Hooldusteenuse maksumus sõltub kliendi tervislikust seisundist.

Kontakti vorm

Leave this field blank

Töökuulutus: KODUÕDE