Search
Close this search box.
/
Kliendile

Kliendile

Kuidas hooldusele saada?

Hooldekodu koha saamiseks tuleb esitada kohataotluse avaldust.

Avaldus esitada elektrooniliselt emailile või telefoni teel, helistades numbrile +372 5414 1471+372 5694 8175.

Teenuse maksumus?

Hooldusteenuse maksumus sõltub kliendi tervislikust seisundist. Hooldekodus pakutava teeuste arvestus on kuu põhine.

Mida hooldusteenus sisaldab?

Hooldekodu hooldusteenus sisaldab järgmisi teenuseid:
● Ööpäevaringne hooldamine: abistamine igapäeva toimingutes, pesemine, riietamine, koristamine,
vajadusel mähkmete vahetamine ja toitmine.
● Meditsiiniline teenindamine: tervise vaatlemine ja hindamine, ravimite tellimine ja manustamine,
lamatiste profülaktika.
● Majutamine ühe- kuni neljakohalises toas.
● Üldruumide kasutamine.
● Toitlustamine neli korda päevas.
● Kultuuriüritused ja vabaaja tegevused: kontserdid, jumalateenistused, üldine aktiveerimine.
● Hooldusteenus ei sisalda transporditeenust.

Mida hooldekodusse tuleb kaasa võtta?

Tulles võta kaasa:

  1. raviskeem;
  2. epikriis/perearsti kokkuvõtte tervisliku seisundi kohta;
  3. ravimid (1 kuu jagu);
  4. hügieenivahendid (meestele pardel);
  5. soovi korral markeeritud riided.

 

Alati võib kaasa võtta asju, mis teeb kliendile toa hubasemaks/kodusemaks.

Vastseliina hooldekodu osutab teenust abivajajatele üle Eesti.

Vastseliina hooldekodu on asutus, mis on loodud 115le toimetuleku raskusega isikule ajutiseks või alaliseks elamiseks. Hoolekodu osutab teenust abivajajatele üle Eesti. Lepinguid sõlmitakse eraisikute kui ka kohalike omavalitsustega.

● Hooldekodu on täielikult kaetud õekutsungisüsteemiga, mis tagab tõhusa jälgimise ja kiire abi.
● Alates 01.02.2020 on hooldekodus tööpäevadel ja -aegadel kaks meditsiiniõde, kes tagavad hooldekodus elava inimese parima võimaliku elukvaliteedi säilitamise ja väljakujunenud terviseseisundiga kohanemise toetamise.
● Alates 01.07.2020 on hooldekodus hingehoiuteenus ja üle kahe nädala jumalateenistus. Hingehoidja ja EELK Pindi Koguduse õpetaja Argo Oleski töö eesmärk on olla kannatavale/leinas/kriisis inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.
● Kui Klient (hooldust vajav isik) ei ole võimeline kestvalt aru saama oma tegudest ja tagajärgedest, ohustab oma käitumisega ennast, hooldekodu kaaselanikke või töötajaid ning ei allu korrale ja korraldustele, on Kliendi esindajal kohustus tagada koheselt Kliendile edaspidine hooldus.

Vastseliina Hooldekodus pakutakse

Vastseliina Hooldekodu lähedal

Vastseliina alevik asub Eestis Võrumaa maakonnas. Aleviku ümbruskond on kaunis ja loodusrikas, pakkudes võimalusi matkamiseks ja looduses nautimiseks. Alevikust leiate mitmeid ajaloolisi hooneid ja vaatamisväärsusi, sealhulgas Vastseliina piiskopilinnuse.

Perearstikeskus

785 1253

Hambaarst

785 1094

Apteek

785 1007

Kauplus

785 1081

Raamatukogu

785 1041

Kino

5345 4214

Kohataotlus

Hooldekodu koha saamiseks tuleb esitada kohataotluse avaldust elektrooniliselt.

Lepingu sõlmija andmed
Hooldatava andmed