Kliendile

Vastseliina hooldekodu on asutus, mis on loodud 115le toimetuleku raskusega isikule ajutiseks või alaliseks elamiseks.
Hoolekodu osutab teenust abivajajatele üle Eesti. Lepinguid sõlmitakse eraisikute kui ka kohalike omavalitsustega.

Kuidas hooldusele saada:
Hooldekodu koha saamiseks tuleb esitada kohataotluse avaldust.
Avaldus esitada elektrooniliselt aadressile vastseliina.hk@mail.ee või telefoni teel, helistades numbrile
785 1340.

Mida hooldusteenus sisaldab:
Hooldekodu hooldusteenus sisaldab järgmisi teenuseid:
✗ Ööpäevaringne hooldamine: abistamine igapäeva toimingutes, pesemine, riietamine, koristamine,
vajadusel mähkmete vahetamine ja toitmine.
✗ Meditsiiniline teenindamine: tervise vaatlemine ja hindamine, ravimite tellimine ja manustamine,
lamatiste profülaktika.
✗ Majutamine ühe- kuni neljakohalises toas.
✗ Üldruumide kasutamine.
✗ Toitlustamine neli korda päevas.
✗ Kultuuriüritused ja vabaaja tegevused: kontserdid, jumalateenistused, üldine aktiveerimine.

Tasu:
Hooldusteenuse maksumus sõltub kliendi tervislikust seisundist.

Kohataotluse avalduse blankett: PDF / WORD

Töökuulutus: HOOLDUSTÖÖTAJA