Vastseliina
hooldekodu

Vastseliina hooldekodu on asutus, mis on loodud 115le toimetuleku raskusega isikule ajutiseks või alaliseks elamiseks. Hoolekodu osutab teenust abivajajatele üle Eesti.

Väärikas vananemine

Vastseliina
hooldekodust

OÜ Vastseliina Hooldekodu tegutseb alates 1997 aasta kevadest. Augustist 2018.a tegutseb hooldekodu uuel aadressil Võidu 32, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond. Hooldekodu näol on tegemist asutusega, mis pakub pikaajalist või lühiajalist ööpäevaringset üldhooldusteenust väljaspool kodu toimetuleku raskustega klientidele. Hooldekodu kliendid on paigutatud elama ühestesse, kahestesse, kolmestesse ja neljastesse tubadesse. Paigutamine sõltub kliendi tervislikust seisundist, erivajadustest, east, soost, isikupärast ja olemasolevatest võimalustest.

Hooldekodu
teenused

Hooldekodu hooldusteenus sisaldab järgmisi teenuseid:

Korduma
Kippuvad
Küsimused

Hooldekodu koha saamiseks tuleb esitada kohataotluse avaldust. Avaldus esitada elektrooniliselt aadressile vastseliina.hk@mail.ee või telefoni teel, helistades numbrile +372 5414 1471; +372 5694 8175.

Väärikat vananemist turvalises elukeskkonnas. Igakülgset professionaalset hooldust. Ööpäevaringset järelvalvet. Põetust, vajadusel tagatakse esmatasandi arstiabi.

Hooldusteenuse maksumus sõltub kliendi tervislikust seisundist.

Võtke meiega
ühendust!

Töökuulutus: KODUÕDE

X