Koduõde

Tööülesanded

 • Teeb koostööd kõigi osapooltega lähtuvalt üldhooldekodus elava inimese vajadustest ning terviseseisundist, järgides juhtumikorralduse põhimõtteid.
 • Hindab õendusteenuse vajadust, kasutades InterRai KH ja/või InterRai KO hindamisinstrumente või muid tõenduspõhiseid hindamismetoodikaid.
 • Hindab üldhooldekodus elava inimese terviseseisundit, tundes ära kogutud objektiivsete andmete kõrvalekalded normleidudest.
 • Teenuse osutamisel sooritab õendustoiminguid.
 • Arsti otsuse alusel võib õendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt määratud raviprotseduure.
 • Püstitab tõenduspõhiseid õendusdiagnoose, koostab õendusplaani ja osaleb hooldusplaani koostamises.
 • Lähtuvalt terviseseisundi hindamisest ja arsti koostatud raviplaanist planeerib ja teostab õendussekkumisi vastavalt õe pädevustele ning teenuseosutamise eesmärkidele.
 • Jaotab ravimeid, jälgib raviskeeme ja vajadusel korrigeerib neid koostöös arstiga enne ravimite pakendamistellimuse vormistamist.
 • Viib läbi immuniseerimisi, mis on kooskõlas nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusega.
 • Tuvastab tööajal surmafakti ja viib vajadusel läbi surnu korrastuse koostöös hooldustöötajaga.

 

Nõuded kandidaadile

 • Töökogemuse sarnasel ametikohal
 • Vastava valdkonna bakalaureus
 • Elementaarne arvutikasutamise oskus

 

Omalt poolt pakume

 • Konkuretsivõimelist palka (bruto 1500€-1700€)
 • Kaasaegset töökeskkonda
 • Tööaega 8.00 – 16.30
 • Meeldivat kollektiivi
 • Ühisüritusi

 

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust

telefon: +372 5414 1471

e-post: vastseliinahooldekodu@gmail.com