Kliendile

Vastseliina hooldekodu on asutus, mis on loodud 115le toimetuleku raskusega isikule ajutiseks või alaliseks elamiseks. Hoolekodu osutab teenust abivajajatele üle Eesti. Lepinguid sõlmitakse eraisikute kui ka kohalike omavalitsustega.

● Hooldekodu on täielikult kaetud õekutsungisüsteemiga, mis tagab tõhusa jälgimise ja kiire abi.
● Alates 01.02.2020 on hooldekodus tööpäevadel ja -aegadel kaks meditsiiniõde, kes tagavad hooldekodus elava inimese parima võimaliku elukvaliteedi säilitamise ja väljakujunenud terviseseisundiga kohanemise toetamise.
● Alates 01.07.2020 on hooldekodus hingehoiuteenus ja üle kahe nädala jumalateenistus. Hingehoidja ja EELK Pindi Koguduse õpetaja Argo Oleski töö eesmärk on olla kannatavale/leinas/kriisis inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.
● Kui Klient (hooldust vajav isik) ei ole võimeline kestvalt aru saama oma tegudest ja tagajärgedest, ohustab oma käitumisega ennast, hooldekodu kaaselanikke või töötajaid ning ei allu korrale ja korraldustele, on Kliendi esindajal kohustus tagada koheselt Kliendile edaspidine hooldus.

Kuidas hooldusele saada:
Hooldekodu koha saamiseks tuleb esitada kohataotluse avaldust.
Avaldus esitada elektrooniliselt aadressile vastseliina.hk@mail.ee või telefoni teel, helistades numbrile +372 5414 1471; +372 5694 8175.

Mida hooldusteenus sisaldab:
Hooldekodu hooldusteenus sisaldab järgmisi teenuseid:
● Ööpäevaringne hooldamine: abistamine igapäeva toimingutes, pesemine, riietamine, koristamine,
vajadusel mähkmete vahetamine ja toitmine.
● Meditsiiniline teenindamine: tervise vaatlemine ja hindamine, ravimite tellimine ja manustamine,
lamatiste profülaktika.
● Majutamine ühe- kuni neljakohalises toas.
● Üldruumide kasutamine.
● Toitlustamine neli korda päevas.
● Kultuuriüritused ja vabaaja tegevused: kontserdid, jumalateenistused, üldine aktiveerimine.
● Hooldusteenus ei sisalda transporditeenust.

Tasu:
Hooldusteenuse maksumus sõltub kliendi tervislikust seisundist.

Kohataotluse avalduse blankett: PDF / WORD


Lisateenused 

Juuksur Kristi Kodas +372 5343 3955