Töökuulutused

KODUÕDE
OÜ Vastseliina Hooldekodu otsib oma kollektiivi toredat ja vastutustundlikku

KODUÕDE

Tööülesanded

  • Teenuse osutamisel sooritab õendustoiminguid.
  • Arsti otsuse alusel võib õendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt määratud raviprotseduure.
  • Püstitab tõenduspõhiseid õendusdiagnoose, koostab õendusplaani ja osaleb hooldusplaani koostamises.
  • Viib läbi immuniseerimisi, mis on kooskõlas nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusega.